»

Regulamin

Ogólne warunki zakupów w sklepie internetowym www.Kolo-Materace.pl reguluje poniższy dokument, zwany "Regulaminem".


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają dwuletnią gwarancję producenta M&K Foam, realizowaną przez specjalistyczny serwis w domu u Klienta.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest w ciągu 7 dni w postaci pliku pdf jako załącznik do wiadomości e-mail.

§ 2. Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez serwis www.kolo-materace.pl.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  • dodanie towaru do "koszyka" na stronach sklepu,
  • e-mail - wysyłając zamówienie na adres: ,
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 502 850 991 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00, a w soboty od 10:00 do 14:00.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając powiadomienie na adres e-mail.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od formy zapłaty:
  • płatne przy odbiorze - od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia,
  • płatne przelewem - od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
  • płatne poprzez system PayU - od następnego dnia roboczego po zatwierdzeniu płatności,
  • zamówienia w systemie ratalnym - w chwili uruchomienia kredytu przez Bank,
  • dla zamówień złożonych w dni wolne ustawowo (sobota, niedziela), niezależnie od powyższego, pierwszym dniem rozpoczęcia realizacji jest wtorek.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze (pobranie),
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • szybkie przelewy PayU,
  • raty kredytowe.

§ 3. Koszt i czas dostawy

 1. Zdecydowaną większość towarów dostarczamy bezpłatnie na terenie całego kraju. Ewentualne koszty przesyłki podane są w opisie towarów.
 2. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, AmbroExpress oraz Rohlig Suus.
 3. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 4. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia, określony w dniach roboczych. Jest to czas od złożenia zamówienia przez Klienta do chwili jego wysłania z uwzględnieniem § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku gdy zamówienie składa się z towarów o różnym terminie wysyłki, całe zamówienie przejmuje termin z towaru o najdłuższym czasie realizacji. Istnieje możliwość szybszej wysyłki towarów o któtszym terminie realizacji po kontakcie z obsługą sklepu.
 6. Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi 1 - 2 dni robocze w przypadku dostawy bez wniesienia. W przypadku dostawy z wniesieniem termin może się wydłużyć do 4 dni roboczych.
 7. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 8. Godziny doręczeń ustalane są przez firmę kurierską.
 9. Kurier zapewnia wniesienie towarów o małych gabarytach (np. poduszki) i wadze do trzydziestu kilogramów. W przypadku dużych i cięższych przesyłek (np. materace) pomoc przy ich wniesieniu zależy od dobrej woli i możliwości kuriera.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych widocznych przed rozpakowaniem przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody i przekazać oryginał Klientowi.
 2. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.
 3. Każdy towar zakupiony w sklepie Materace Koło jest fabrycznie nowy i posiada dwuletnią gwarancję producenta. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
  a) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).
  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
  c) Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Materace Koło niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo sklep Materace Koło nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep Materace Koło nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep Materace Koło.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: lub na adres: Materace Koło, ul. Wawrzyniaka 50, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi § 5 pkt 14 lit. a Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 5 pkt 14 lit. a Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Towar powinien być zwrócony na adres: Materace Koło, ul. Wawrzyniaka 50, 66-400 Gorzów Wlkp.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. Załączniki:
  a) wzór formularza odstąpienia od umowy - plik w formacie pdf.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.